niedziela, 8 listopada 2009

Filcowanie - historia filcu

Źródło: Kraina Filcu


"Filc jest jednym z najstarszych typów materiału wytwarzanego przez ludzi, prawdopodobnie starszym od tkactwa. Ślady filcu datowane na 6500 lat p.n.e. są znane z terenu dzisiejszej Turcji. Skomplikowane techniczne materiały filcowe znaleziono także w wiecznej zmarzlinie na Syberii z czasów 600 lat n.e.

Filc jest wciąż wytwarzany przez nomadyczną ludność środkowej Azji, gdzie dywany, namioty i ubrania są typowo robione z tego materiału. Niektóre z tych wyrobów, na przykład klasyczne jurty, są wytwarzane do normalnego użycia. Inne, przykładowo dekorowane papcie, są wytwarzane z przeznaczeniem na sprzedaż turystom."

Źródło: Wikipedia

"Felt is the oldest form of fabric known to humankind. It predates weaving and knitting, although there is archaeological evidence from the British Museum that the first known thread was made by winding vegetable fibers on the thigh. In Turkey, the remains of felt have been found dating back at least to 6,500 BC. Highly sophisticated felted artifacts were found preserved in permafrost in a tomb in Siberia and dated to 600 AD."

Source: Wikipedia

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz